पैसा गुणाकारात वाढतोय, लिस्ट सेव्ह करा : लोकांची पसंती या SBI म्युच्युअल फंड योजनांना : SBI Mutual Fund

SBI Mutual Fund | एसबीआय म्युच्युअल फंड कंपनी देशातील सर्वात मोठ्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांपैकी एक आहे. या कंपनीकडे म्युच्युअल फंडाच्या अनेक योजना आहेत. अशा (SBI Multicap Fund NAV) वेळी सर्वोत्तम योजना कोणती हे कळणे फार अवघड आहे. SBI Mutual Fund Login

अशातच एसबीआयच्या या आहेत बेस्ट 10 स्कीम्स. या योजनांनी गेल्या तीन वर्षांत सर्वोत्तम परतावा दिला आहे. या काळात गुंतवणूकदारांचे पैसे 3 पटीने वाढले आहेत.
एसबीआय कॉन्ट्रा म्युच्युअल फंड योजना
एसबीआय कॉन्ट्रा म्युच्युअल फंड योजनेने 3 वर्षात खूप चांगला परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने 3 वर्षात दरवर्षी सरासरी 37.15 टक्के परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत १ लाख ते सुमारे ३ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

एसबीआय पीएसयू म्युच्युअल फंड योजना
एसबीआय पीएसयू म्युच्युअल फंड योजनेने 3 वर्षात खूप चांगला परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत दरवर्षी सरासरी ३५.८२ टक्के परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत १ लाख ते सुमारे २.८८ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

एसबीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड म्युच्युअल फंड स्कीम
एसबीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड म्युच्युअल फंड स्कीमने 3 वर्षात खूप चांगला परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने 3 वर्षात दरवर्षी सरासरी 34.32 टक्के परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत १ लाख ते सुमारे २.७५ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

एसबीआय कन्झम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड म्युच्युअल फंड स्कीम
एसबीआय कन्झम्पशन अपॉर्म्युनिटीज फंड म्युच्युअल फंड स्कीमने 3 वर्षात खूप चांगला परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने 3 वर्षात दरवर्षी सरासरी 33.38 टक्के परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षां १ लाख ते सुमारे २.६८ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

एसबीआय मॅग्नम मिड कॅप म्युच्युअल फंड स्कीम –

एसबीआय मॅग्नम मिड कॅप म्युच्युअल फंड स्कीमने 3 वर्षात खूप चांगला परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत दरवर्षी सरासरी ३३.२१ टक्के परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत १ लाख ते सुमारे २.६७ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

एसबीआय स्मॉल कॅप फंड म्युच्युअल फंड स्कीम
एसबीआय स्मॉल कॅप फंड म्युच्युअल फंड स्कीमने 3 वर्षात खूप चांगला परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजने ३ वर्षांत दरवर्षी सरासरी ३१.९७ टक्के परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत १ लाख ते सुमारे २.७५ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

एसबीआय लार्ज अँड मिडकॅप फंड म्युच्युअल फंड स्कीम
एसबीआय लार्ज अँड मिडकॅप फंड म्युच्युअल फंड स्कीमने 3 वर्षात खूप चांगला परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत दरवर्षी सरासरी २६.५६ टक्के परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत १ लाख ते सुमारे २.१९ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

एसबीआय टेक्नॉलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड म्युच्युअल फंड स्कीम
एसबीआय टेक्नॉलॉजी अपॉर्म्युनिटीज फंड म्युच्युअल फंड स्कीमने 3 वर्षात खूप चांगला परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत दरवर्षी सरासरी २२.६६ टक्के परतावा दिला आहे. या म्युच्युअल फंड योजनेने ३ वर्षांत १ लाख ते सुमारे १.९६ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

Leave a Comment