गणपती समोर ठेवा ‘ही’ एक वस्तू : वर्षभर घरात कसलीच कमी राहणार नाही !

नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो

मित्रांनो गणपती समोर ठेवा ही एक वस्तू वर्षभर घरात कसलीही कमी राहणार नाही. गणेश चतुर्थी पासून अनंत चतुर्थी पर्यंतचे दिवस हे गणपतीचे सणाचे दिवस आहेत. या कालावधीमध्ये गणपती बाप्पा सर्वांच्या घरी मंडळांमध्ये विराजमान होत असतात. आणि काहींच्या घरामध्ये गणपती बाप्पा आलेले असतील किंवा आलेल्या नसतील अशा सर्वांनी हा उपाय करायचा आहे.

तुम्ही तुमच्या घरामध्ये गणपती बसवत असाल किंवा नसाल तरी देखील आपल्याला हा उपाय करायचा आहे. जर तुमच्या घरामध्ये गणपती बसलेला असेल तर त्या गणपतीच्या मूर्ती समोर तुम्हाला ही एक वस्तू ठेवायची आहे. आणि जर तुमच्या घरामध्ये गणपती बसलेला नसेल, तर त्यांनी आपल्या देवघरामध्ये असणाऱ्या छोट्याशा गणपतीच्या मूर्ती समोर जी मूर्ती चांदीची, पितळेची किंवा अन्य कोणत्याही धातूची असते.

त्या मूर्ती समोर तुम्हाला ही वस्तू ठेवायची आहे. आपण जी वस्तू गणपती बाप्पा समोर ठेवणार आहोत. ती वस्तू जर आपण ठेवली तर गणपती बाप्पा आपल्याला भरपूर आशीर्वाद देणार आहेत. आणि आपल्याला वर्षभर काही कमी सुद्धा पडणार नाही. गणपती बाप्पा आपल्याला सुखा समाधान ठेवणार आहे. सर्व काही आपल्या घरामध्ये असेल.

आपल्या घरामध्ये सुख, समाधान, समृद्धी असेल. घरामध्ये आनंद असेल. घरामध्ये शांतता आणि उत्तम आरोग्य प्रत्येकांना लाभणार आहे. हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला एक नवीन पूजेची सुपारी व एक रुपयाचे नाणे लागणार आहे. आता गणपती बाप्पा बसलेलेच आहेत. आनंद चतुर्थी पर्यंत तुम्ही हा उपाय करू शकता. हा उपाय करण्यासाठी फक्त एक पूजेची सुपारी आणि रुपयाची नाणी लागणार आहे.

हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला जी सुपारी लागणार आहे. ती सुपारी नवीन आणायची आहे. घरात किंवा इतर कोणत्याही कार्यासाठी वापरलेली सुपारी हा उपाय करण्यासाठी वापरायची नाही. यासाठी नवीनच सुपारी दुकानातून आपल्याला आणायचे आहे. चतुर्थी पर्यंत कोणत्याही दिवशी एक रुपयाचा शिक्का आपल्याला गणपती समोर ठेवायचा आहे.

एक रुपयाचे नाणे गणपती बाप्पांच्या समोर ठेवल्यानंतर त्यावर आपल्याला पूजेची नवी सुपारी ठेवायची आहे. आणि त्या सुपारीला हळदीकुंकू, अक्षद, फुले वाहून तिची पूजा करायची आहे. पूजा करून झाल्यानंतर दिवा अगरबत्ती लावून ओवाळून घ्यायचा आहे. दोन्ही हात जोडून घरामध्ये बरकत येण्यासाठी सुसमाधान येण्यासाठी घरामध्ये कोणतेही गोष्टीची कमी असायला नको यासाठी प्रार्थना करायची आहे.

ज्या दिवशी आपण हा उपाय करणार आहोत. त्या दिवसापासून अनंत चतुर्थी पर्यंत ती सुपारी ज्या ठिकाणी गणपती बाप्पा विराजमान झालेले आहेत त्या ठिकाणी ठेवायचे आहे. किंवा जर आपण हा उपाय देवघरातच केलेला आहे तर देवघरातच ठेवायची आहे. अनंत चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी ती सुपारी आपल्याला तेथून घ्यायची आहे.

आणि पांढऱ्या रंगाच्या कापडामध्ये ती सुपारी आणि एक रुपयाची नाणी बांधायचे आहे. आणि आपल्या तिजोरीमध्ये ठेवायची आहे. जर दुकानात असेल,तर दुकानाच्या गल्ल्यांमध्ये ती सुपारी आणि रुपयाची नाणी ठेवायची आहे. आता असा प्रश्न पडतो, तो कुणाच्या घरामध्ये गणपती पाच दिवसाचा सात दिवसाचा दीड दिवसाचा असतो अशांनी हा उपाय कसा करावा.

गणपती बाप्पांचे विसर्जन झालेले असेल तर ती सुपारी आपल्याला आपल्या देवघरामध्ये तशीच ठेवायची आहे. आनंद चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशीच आपल्याला ती पांढऱ्या कापडामध्ये बांधून ती तिजोरी मध्ये किंवा दुकानाच्या गल्ल्यांमध्ये ठेवायचे आहे. तुमच्यावर गणपती बाप्पांचा आशीर्वाद राहील वर्षभर तुम्हाला काहीही कमी पडणार नाही.

मित्रांनो ही माहिती अनेक स्त्रोतांच्या आधारे एकत्रित केलेली आहे. याचा कोणीही अंधश्रद्धेशी संबंध जोडू नये ही विनंती.

अशाच प्रकारच्या नवनवीन लेखांची माहिती घेण्यासाठी आत्ताच आमच्या पेजला लाईक करा. आणि शेअर करायला विसरू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *