तुमच्या पर्समध्ये किंवा पाकिटात ठेवा ‘या’ तीन पैकी कोणतीही एक वस्तू, पैसा कधीही कमी पडणार नाही!

नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो

मित्रांनो जर तुमच्या पाकीटामध्ये असलेले पैसे वारंवार इतरत्र कुठेही वायफळ खर्च होत असतील तर तुमच्या पाकिटात ठेवा तीन गोष्टी मधील एक वस्तू तुमच्या पाकिटातील किंवा पर्समधील पैसा कधीही संपणार नाही. खरच सुटका होणार नाही आणि या वस्तूंमुळे तुमचे रक्षण होईल. कोणतेही संकट समस्या अडचण तुमच्यावर येणार नाही. मित्रांनो महिला किंवा पुरुष असेल किंवा कोणते शिकणारे मूल असतील तर ते बरस किंवा पाकीट ठेवत असतात.

मित्रांनो हा उपाय महिला करणार असतील तर त्यांनी आपल्या पर्समध्ये आणि पुरुष असतील तर त्यांनी आपल्या पाकिटामध्ये या तीन पैकी कोणती एक वस्तू ठेवायची आहे. तिघी वस्तू ठेवल्या तर अतिउत्तम पण काही कारणामुळे तिघी वस्तू ठेवू शकत नसाल तर एक वस्तू तरी तुमच्या पर्स किंवा पाकिटामध्ये नक्की ठेवा.

त्याचप्रमाणे तुम्ही जर व्यवसाय करत असाल आणि तुमचे दुकान असेल तर दुकानाच्या गल्ल्यांमध्ये सुद्धा तुम्ही यातील एक वस्तू ठेवू शकता. आता यातील पहिली गोष्ट जी आहे ती म्हणजे कुबेर यंत्र मित्रांनो कुबेर म्हणजे धनाचे यंत्र आहे. आणि कुबेर यंत्र आहे पूजा सामग्री च्या दुकानात स्वामींच्या मठात आणि ऑनलाइन सुद्धा मिळते. तुम्ही ते यंत्र विकत घेऊन तुमच्या पाकिटात किंवा पर्समध्ये ठेवावे याने धनाची बचत होते दान व्यवस्था खर्च होत नाही.

मित्रांनो दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे आपल्या श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा फोटो- हा फोटो तुम्हाला तुमच्या पर्स किंवा पाकीट मध्ये किंवा गल्ल्यांमध्ये ठेवायचा आहे याने स्वामींचा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी राहतो कोणतेही संकट आपल्यावर येत नाही आणि त्याचबरोबर तुम्हाला धनाची कधीही कमतरता भासणार नाही. तर तुम्ही स्वामींचा पाकिटात किंवा पर्समध्ये ठेवण्यासाठी फोटो स्वामींच्या मठातून किंवा ऑनलाइन नक्की विकत घेऊ शकता.

मित्रांनो त्यानंतर तिसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे एक तुळशीचे पान तुम्हाला तुमच्या पाकिटामध्ये किंवा पर्समध्ये अशा ठिकाणी ठेवायचे आहे की ते कोणाला दिसणार नाही आणि त्याकडे कोणाचा हातही जाणार नाही. सोबतच तुमचा स्वतः तिकडे जाणार नाही अशा ठिकाणी ते तुळशीचे पान तुम्हाला ठेवायचे आहे. यामुळे तुमचे पैसे इतरत्र कुठेही खर्च होणार नाहीत आणि त्यामध्ये वाढ होत राहिल.

मित्रांनो या वरील वस्तूंपैकी कोणतीही एक वस्तू महिलांनी पर्समध्ये आणि पुरुषांनी पाकिटामध्ये ठेवावे आणि ते पण चुकले तरी काही हरकत नाही त्याला हात लावू नका ते तसेच राहू द्या. त्या पानाला बदलू सुद्धा नका फक्त ते पण तसेच्या तसे तुमच्या पाकिटामध्ये राहू द्या. तरी या तीन गोष्टी मधील एक गोष्ट तुम्ही तुमच्या पर्स किंवा पाकिटामध्ये ठेवू शकतात. यामुळे तुमच्या पाकिटाला मधील पैशांमध्ये वाढ होत जाईल आणि त्याच बरोबर तुमच्या पाकिटातील पर्समधील पैसा कधीही वायफळ खर्च होणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *